Déli

TIM đang cần BẠN – Kế toán tổng hợp

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 

Vai trò:

 • Đảm bảo quy trình kế toán, kiểm toán của công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nhiệm vụ:

 • Xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, thanh quyết toán.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng , lập quyết toán văn phòng công ty.
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
 • Theo dõi doanh thu bán hàng, nghiệp vụ kế toán bán hàng
 • Tổ chức soạn thảo và đề xuất ban hành các quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ.
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Yêu cầu:

 • Có kinh nghiệm ít nhất 05 năm trong lĩnh vực Kế toán – Tài chính, từng làm kế toán bán hàng
 • Tiếng Anh tốt
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office
 • Có khả năng quản lý tốt, kỹ năng giao tiếp
 • Chế độ phúc lợi:
 • Thử việc: 2 tháng, lương 85%
 • Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00, Thứ 2- Sáng Thứ 7
 • Ngày nghỉ: 12 ngày phép/năm.
 • Nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao Động
 • Tháng lương 13
 • Chính sách đào tạo kiến thức chuyên môn trong/ngoài nước
 • Tăng lương định kỳ theo năng lực

Liên hệ: