Déli

jobs

TIM đang cần BẠN – Kế toán tổng hợp

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC   Vai trò: Đảm bảo quy trình kế toán, kiểm toán của công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhiệm vụ: Xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, thanh quyết toán. Hạch toán …

TIM đang cần BẠN – Kế toán tổng hợp Xem Thêm »